INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY

VI VÄRNAR OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET

Alla webbesökare och kunder kan känna sig trygga när de anförtror sina personuppgifter till oss. Syftet med att vi behandlar dina uppgifter att kunna ge inspiration, personliga erbjudanden och bästa service. Läs vår integritetspolicy för att få en förståelse för hur vi samlar in, använder, skyddar eller på annat sätt hanterar dina personuppgifter.

Vi har ansvar för dina personuppgifter 

BearPeak AB (org.nr 556368-8919) är personuppgiftsansvariga när det kommer till behandling av kunders och intressenters personuppgifter. Det betyder att vi är ansvariga för att alla de personuppgifter vi tar emot eller samlar in, behandlas i enlighet med gällande svenska lagar och förordningar.

Vad och hur samlas uppgifter in?

Vi samlar in personuppgifter om våra besökare via exempelvis formulär på vår hemsida. Typ av information kan vara namn, e-postadress, ip-nummer, interaktion med oss i sociala medier eller andra detaljer. 

Samtycke

När du väljer att ge oss en personuppgift får du möjlighet att ge ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Ett exempel: Om du samtycker till att vi kommunicerar med dig sätter du ett kryss i en checkbox där du anger dina uppgifter. Genom att skicka in formulärdata ger du samtycke till att behandla dina personuppgifter men om du skickar formuläret men inte ger samtycke till kommunikation får du endast information kopplat just det aktuella formuläret. 

Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Då upphör vidare behandling av dina personuppgifter och de kommer raderas inom 30 dagar, såvida ingen annan lag kräver fortsatt behandling.

Cookies

Cookies är små filer som en webbplats eller tjänsteleverantör överför till din dators hårddisk via din webbläsare (om du tillåter det). Cookies möjliggör för sajten eller tjänsteleverantörens system att känna igen din webbläsare och samla in och komma ihåg viss information.

Vi använder cookies för att sammanställa information om webbtrafik och interaktioner för att kunna förbättra användarupplevelsen och verktyg i framtiden.

Lagring och Säkerhet

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Behandling av personuppgifter sker i enlighet rådande personuppgiftslagstiftning. Endast ett begränsat antal personer med behörighet har tillgång till uppgifterna vi arbetar med stora välkända system för lagring för att minimera risken för intrång. Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt, dock högst 36 månader efter vår sista kontakt. 

Tredjepart

Utöver att vi lagrar dina uppgifter hos våra valda systemleverantörer säljer eller byter vi inte på något annat sätt dina personuppgifter till några externa parter. Undantaget gemensamma aktiviteter då uppgifter som registreras hos oss kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners för just det specifika tillfället.

Utdrag eller radering av personuppgifter

Du har rätt att en gång per år begära ett kostnadsfritt registerutdrag, dvs få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig. Begäran ska vara skriftlig och signerad. Du kan begära att dina personuppgifter kompletteras eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller inte används för marknadsföring.

 

Kontakta oss

Om du har några frågor angående dina personuppgifter eller vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss, på det sätt som känns bäst för dig.  info@bearpeak.se 

POSTADRESS 

BearPeak, Årevägen 75, 837 52 Åre